ROYALTY (travel) GUIDE

countries homepage families
 
TURIN / TORINO
BASILICA DI SUPERGA
     
 
  Eugen                                      (heart) 1663-1736   Savoia-Soissons
  SALA DEI RE      
  Vittorio Emanuele I 1759-1824   Savoy
  Maria Theresia 1773-1832   Austria, spouse of Vittorio Emanuele I
  Vittorio Amadeo III 1726-1796   Savoy
  Maria Antonia 1729-1785   Spain, spouse of Vittorio Amadeo III
  Carlo Alberto 1798-1849   Savoy-Carignan
  ROOM 2      
  Maria Pia 1847-1911   Savoy-Carignan, spouse of Luiz I (1838-1889) Portugal
  Eugenio 1816-1888   Savoy-Villafranca
  Anna Christine Louise 1704-1723 since 1786 Sulzbach, 1e spouse of Carlo Emanuele III
  Elisabeth Therese 1711-1741 since 1786 Lorraine, 3e spouse of Carlo Emanuele III
  Polyxena 1706-1735 since 1786 Hessen-Rheinfels-Rotenburg, 2e spouse of Carlo Emanuele III
  Carlo Emanuele III 1701-1773   Savoy
  SALA DELLE REGINE      
  Adelheid 1822-1855   Austria, 1e spouse of Vittorio Emanuele II (1820-1878) Savoy-Carignan
  Maria Theresia 1801-1855   Habsburg-Tuscany, spouse of Carlo Alberto
  Maria Vittoria 1847-1876

 

Pozzo de la Cisterna, 1e spouse of Amadeo I
  Amadeo I 1845-1890   Savoy-Aosta
  lMaria Laetitia 1866-1926   Bonaparte, 2e spouse of Amadeo I
  Vittorio Emanuele 1870-1946   Savoy-Aosta
  Otto 1846-1866   Savoy-Carignan
  Luigi Vittorio 1721-1778 since 1835 Savoy-Carignan
  Christine 1717-1778   Hessen-Rheinfels-Rotenburg, spouse of Luigi Vittorio
  Thomas Maurice 1751-1753   Savoy-Carignan
  Marie Christine 1826-1827   Savoy-Carignan
  Vittorio Amadeo II 1743-1780   Savoy-Carignan
  Maria Josepha Therese 1753-1797   Lorraine-Armagnac, spouse of Vittorio Amadeo II
  Carlo Emanuele 1770-1800 since 1835 Savoy-Carignan
  ROOM 4      
  Vittorio Amadeo II 1666-1732   Savoy
  Anne Marie 1669-1728   Orleans, 1e spouse of Vittorio Amadeo II
  Ferdinand 1822-1855   Savoy-Genua
  Elisabeth 1830-1912   Saxony, spouse of Ferdinand
  Tomaso 1854-1931   Savoy-Genua
  Isabella 1863-1924   Bavaria, spouse of Tomaso
  Fernando 1884-1963   Savoy-Genua
  ROOM 5      
  Louise 1729-1767 since 1823 Savoy
  Vittorio Amadeo 1699-1715   Savoy
  Eleonore Teresa 1728-1781   Savoy
  Marie Adelaide 1794-1795   Savoy
  Emanuele Filiberto 1731-1735 since 1790 Savoy
  Vittorio Amadeo 1723-1725 since 1790 Savoy
  Emanuele Filiberto 1705-1705   Savoy
  daughter 1800-1801 since 1939 Savoy
  Louis Napoleon 1864-1932   Bonaparte
  Jérôme Napoleon 1822-1891   Bonaparte
  Clothilde 1843-1911   Savoy-Carignan, spouse of Jerome Napoleon
  Marie Christine 1760-1768   Savoy
  Amadeo 1754-1755 since 1790 Savoy
  Carlotta 1752-1753 since 1790 Savoy
  Vittorio Emanuele 1855-1855   Savoy-Carignan
  Carlo Alberto 1851-1854   Savoy-Carignan
  Maria Vittoria 1740-1742 since 1790 Savoy
  Vittorio Emanuele 1852-1852   Savoy-Carignan
  Carlo Francesco 1738-1745 since 1790 Savoy
  Carlo Francesco Romuald 1733-1733 since 1790 Savoy
  Benedetto Maurice 1741-1808

since 1926

Savoy
  Marie Anne 1757-1824   Savoy, spouse of Benedetto Maurice
  Maria Anna Victoria 1683-1763 since 1921 Savoy-Soissons, spouse of Joseph (1702-1787) Saxe-Hildburghausen
  Maria Felicitas 1730-1801 since 1858 Savoy
  Lydia 1905-1977   Arenberg, spouse of Filiberto
  Adalberto 1898-1982   Savoy-Genua
  Maria Louisa 1899-1986   Aliaga Gandolfi, spouse of Fernando
  Filiberto 1895-1990   Savoy-Genua
  Aimone 1900-1948 since 1996 Savoy-Aosta
  Irene 1904-1974 since 1996 Greece, spouse of Aimone
  Eugenio 1906-1996 since 2006 Savoy-Genua
  Lucia 1908-2001 since 2006 Bourbon-Two Sicilies, spouse of Eugenio
    2008©Marianne van Dam